<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Tidigt i höstas uppmärksammade vi den Internationella matsvinnsdagen. Den finns till för att påminna oss att vi alla, från stora aktörer till enskilda konsumenter, kan och måste bidra till förändring och förbättring!

  KLS jobbar för minskat svinn och resurssmart användning av hela djuret och vi håller helt med Livsmedelsverket som konstaterar att det behövs en mängd åtgärder för att komma åt problemet med matsvinn. Vi jobbar aktivt för att hitta vad vi kan göra och hur vi på olika sätt kan hitta användning för hela djuret.

  – I vår produktion ser vi att råvaror av hög kvalitet även ger restprodukter av hög kvalitet. Just därför ser vi till att på alla våra anläggningar jobba med att säkerställa att alla restprodukter tas till vara på, säger Mårten Backgården som jobbar som KAM Export hos KLS.

  Mårten berättar om olika sätt som restprodukter kan få ett värde och berättar om omvandling till gödning, energi och till och med hur restprodukter är viktiga komponenter i medicintillverkning. 

  – Precis som vi som enskilda människor måste tänka på vårt matsvinn måste vi som ansvarstagande svenskt matföretag göra allt vi kan. Det handlar om att se till att vi jobbar resurssmart i vår hantering på fler sätt än ekonomiskt resurssmart. Svenskt kött ska produceras hållbart, avslutar Mårten.

  Svenskt gris - en garanti för minskat matsvinn från start! 

  Se grafiken från Svenskt Kött hur man i Sverige använder allt från grisen på olika sätt! 

  Har du hört talas om ”Nose to Tail”?
  I takt med ett större hållbarhetstänk och stigande matpriser så har allt fler konsumenter fått upp ögonen för det som kallas Nose-to-tail - att tillaga alla olika delar från djuret. Även på så sätt kan vi minska matsvinnet. 

  Genom att välja svenskt kött av god kvalitet och hålla utkik efter de lite mer ovanliga delarna gör du ett klimatsmart och ekonomiskt val. Att dessutom ta till sig av alla recepttips som finns för just de styckbitar man annars missar kan vara både inspirerande och ge en ny smakrik upplevelse. För att minska matsvinnet behöver vi vara många som gör mycket på alla olika nivåer och sätt som går.

  Precis som vi som enskilda människor måste tänka på vårt matsvinn måste vi som ansvarstagande svenskt matföretag göra allt vi kan