<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>
  Rådgivning från Danish Crown
  Med Win Pig samt din statistik på portalen som utgångspunkt går vi tillsammans ut i stallet och går igenom dina förutsättningar.
  Tillsammans sätter vi upp mål som vi kommer att arbeta mot. Det tredje nyckelordet är uppföljning då vi alltid gör återbesök och analyserar resultaten efter våra uppsatta mål.

  När du ansluter dig till rådgivningen får du tillgång till all den kunskap som finns i Danish Crowns rådgivningsgrupp. Det innebär at du kommer att få din egen rådgivare men du har samtidigt tillgång till unik kompetens från Danish Crowns tio rådgivare samt deras starka nätverk.
  Expertis för just din besättning
  Om du har specifika problem kan vi därmed koppla in rätt expertis för just din besättning.

  Danish Crowns rådgivning innehåller:
  • 2–4 besök per år
  • Lev. Strategi
  • Produktion
  • Foder
  • Nätverk

  - 0.5 MJ NE = +7 – 9 kr/gris
  + 1 kg slaktvikt = +6-9 kr/gris
  + 0.5 gris/årssuga = +200-250 kr/årssugga

  Utifrån hur många besök du väljer samt storleken på din gård avtalar vi ett årligt pris per besök. Första besöket är dock alltid gratis!