<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Förmedling

Kalvarna skall vara avvanda senast två veckor innan förmedling. Levererande besättningar skall vara BVD-friförklarade.

Kriterier för kvalitetsavdrag

För att köparen av livkalvar skall få en jämn kvalité finns det vissa kriterier för tillväxt beroende på ålder i dagar.

Riktmärken 

Ålder: 8-12 veckor
9 veckor:   85 kg 
11 veckor: 95 kg

Livkalvar, förmedlingstaxor

Ej avhornad kalv, avdrag -2 kr/kg
Kvalitetsavdrag -2 kr/kg

Rapportering

Rapportering av sålda livkalvar skall utföras enligt Svenska Jordbruksverkets föreskrifter. Läs mer på www.sjv.se.

Du ska rapportera alla förändringar för nötkreatur på din produktionsplats till CDB senast sju dagar efter det att händelsen ägt rum. Både du som lämnar ifrån dig djur och du som tar emot dem är skyldiga att rapportera detta.

Observera att en kalv ska märkas senast 20 dagar efter födseln och rapporteras till CDB senast sju dagar efter att kalven märkts.

Reklamationer

Vid reklamation är säljaren ersättningsskyldig. Denne har möjlighet att hämta hem djuret/djuren. Transportkostnaden betalas då av säljaren.

ReklamationsorsakKontakta KLS inomEventuell ersättning
Horn (om anmälda som avhornad) Endast livkalvOmgående till transportör2 kr/kg
Dräktig (köpt ej dräktig)Vid upptäcktFull ersättning +ev. veterinärkostnader
Transportskada1 dagBeroende på skada
Reklamationsorsak Kontakta KLS inom Eventuell ersättning
Horn (om anmälda som avhornad) Endast livkalv Omgående till transportör 2 kr/kg
Dräktig (köpt ej dräktig) Vid upptäckt Full ersättning +ev. veterinärkostnader
Transportskada 1 dag Beroende på skada

Säljare

Förmedlingsavgift 1 kr/kg

Köpare

Fraktkostnad

360 kr/st