<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Säkerhet för våra medarbetare
  Regelverk och produktivitet säkrar god arbetsmiljö 

  Att garantera säkerhet i alla lägen för våra medarbetare är avgörande för en trygg och god arbetsmiljö. Flera delar av vår verksamhet innebär miljöer där kraven på säkerhet är höga. Genom våra utbildade säkerhetsombud ser vi till att alla avdelningar och anläggningar följer de säkerhetsföreskrifter som finns. Vi lägger även vikt vid att förebygga genom olika insatser. 

  Friskvårdsbidrag, hälsa och välbefinnande
  Så skapar vi förutsättningar för ett gott arbetsliv

  Genom att erbjuda friskvårdsbidrag och uppmuntra till användning av detta bidrar vi till goda förutsättningar att hitta ett arbetsliv där balans mellan arbete, fritid, hälsa och välbefinnande blir bra. Flera av de yrkesroller som finns inom KLS ställer höga krav på god fysik och förmågan att hålla ett stundtals högt tempo.

  Samtal och lyhördhet
  Öppenhet för förbättringar bidrar till en bra arbetsplats

  Genom samtal med medarbetare samt återkommande medarbetarundersökningar säkerställer vi att vi har möjlighet att fånga upp förbättringsområden både på individ- och gruppnivå. Som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare på olika sätt ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i att driva positiva förändringar som är gynnsamma för vår gemensamma arbetsmiljö.

  Lärlingsutbildningar
  KLS ger yrkeskunskap som ger bra jobb

  På våra lärlingsutbildningar får deltagarna förutom yrkeskunskap i slakt och styckning även kunskap om anatomi, djuromsorg, hygien, hållbarhet, säkerhet och livsmedelskvalitet. Genomförd utbildning med godkänt resultat kan leda till en anställning hos oss. Under de sju år som lärlingsutbildningen har varit i gång har 64 % av lärlingarna fått anställning på KLS. Resterande lärlingar har mottagit diplom och fått värdefull kunskap som kan leda till framtida anställningar inom livsmedelsbranschen