<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  SustAinimal

  Starka aktörer i samarbete för hållbar produktion
  För att gå i mål med Agenda 2030 och Parisavtalet måste matfrågan lösas. Livsmedelssystemen står idag för 20–30 procent av de globala växthusgasutsläppen. Vi är en av SustAinimal 17 partners som alla verkar för att möta de stora utmaningar som omställningen av klimatet, till biologisk mångfald, cirkulära system och hållbar tillväxt ger. SustAinimal är en centrumbildning för ökad kunskap om de livsmedelsproducerande djurens roll för konkurrenskraftiga, hållbara och resilienta lantbruk och livsmedelssystem i Sverige. Vi vill vara med och skapa förutsättningarna för långsiktiga förändringar som ökar hållbar produktion. 

  Svenska plattformen för riskgrödor - ett samarbete som tar ett helhetsgrepp

  Vi vill se en fortsatt ansvarsfull utveckling av alla odlingsområden och bidra tillen mer ansvarsfullt producerad soja. Här krävs en helhetssyn som omfattar natur, miljö och lokalsamhällen, godtagbara arbetsvillkor, ansvarsfull användning av lantbrukskemikalier och inte minst att expansion av odlingar inte förstör naturvärden, ekosystemtjänster eller sociala och kulturella värden. Därför är vi med i Svenska pattformen för riskgrödor som är en utveckling av Svenska Sojadialogen och ett svenskt forum för arbete med utmaningar kopplade till värdekedjan för soja och palmolja.

  Framtidens förpackningar 
  Samarbeten för framsteg och fortsatta förbättringar

  Förpackningar spelar en viktig roll gällande matsvinn och våra krav för att säkra kvalitet hela vägen hem och skydda maten så att den håller länge är höga. Samarbeten med förpackningsindustrin och materialtillverkare kan ge smartare, mer hållbara förpackningar och förpackningsmaterial och samtidigt bidra till en minskning av matsvinnet. Förpackningar ska skydda mot missfärgning, uttorkning och mikroorganismer och annat som kan påverka produkten negativt. De ska även underlätta effektiv transport och förvaring och ge utrymme för information och marknadsföring.