<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>
  Transparent, tydligt och tillsammans – så jobbar vi med hållbarhet
  Från gård till gaffel och genom hela värdekedjan tar KLS ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Vi utforskar och undersöker. Vi tar initiativ och investerar. Vi driver, utvecklar och utvärderar. I allt vi gör satsar vi på att skapa långsiktiga förutsättningar för en lönsam, effektiv och hållbar värdekedja. Som matföretag tror vi på ständiga förbättringar för en hållbar livsmedelsproduktion.

  Vår långa tradition av att producera svenskt kvalitetskött stärker vår övertygelse om att en hållbar livsmedelsproduktion är möjligt. Vår erfarenhet och kännedom, i kombination med ny kunskap och nya insikter, kommer steg för steg att förflytta branschen i rätt riktning.

  Vi ser att det kräver modiga initiativ, stora som små och inom alla olika delar av värdekedjan. Just därför fångar vårt hållbarhetsfokus såväl lantbruk och produktion, som transport och samarbeten inom branschen, med våra kunder, leverantörer och även engagemanget bland våra egna medarbetare.

  Systematiskt och metodiskt - så säkrar vi största möjliga skillnad och maximal effekt

  För att prioritera rätt jobbar vi mot Science Based Targets. De klimatinsatser vi gör ska ge maximal effekt. De satsningar vi deltar i ska göra skillnad i branschen - och de initiativ vi tar generera ett hållbart och ekonomiskt värde. Förutom Science Based Target jobbar vi även strategiskt i linje med FNs globala hållbarhetsmål.

  KLS Gårdsdata - ger grunden för fortsatta förbättringar

  Data och sammanställning av klimatavtryck krävs för att säkerställa en mer hållbar livsmedelsproduktion. Genom en första sammanställning, som kommer att omfatta våra leverantörer, får vi en transparent och tydlig utgångspunkt.

  Förbättringar kräver en omfattande analys av hela livscykeln. För att vi som matföretag ska göra aktiva och välinformerade val och för att våra kunder ska kunna göra detsamma och fortsätta välja svenskt kvalitetskött från KLS. 

  Tillsammans med Danish Crown, som är bland de första globala köttproducenterna att satsa på en så detaljerad och dataintensiv modell, så påbörjas arbetet med kartläggningen och insamling av data under 2022.

  Läs mer här!

  Följ vårt engagemang och ta del av hur vi jobbar med,
  Hållbart lantbruk 
  Hållbara transporter 
  Hållbar matproduktion 
  Hållbara samarbeten

  Data och sammanställning av klimatavtryck krävs för att säkerställa en mer hållbar livsmedelsproduktion.