<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Vi jobbar på olika sätt och på olika nivåer med att minska vår klimatpåverkan och som branschledande inom svenskt köttproduktion har vi ett stort ansvar.

  KLS är helt eniga med Livsmedelsverket som konstaterar att det behövs en mängd åtgärder inom olika delar av för att komma åt problemet med matsvinn. Just därför jobbar vi aktivt för att minska matsvinnet och för att hitta användning för hela djuret, alla delar, på olika sätt. 

  Råvaror av hög kvalitet ger restprodukter av hög kvalitet 

  Genom att jobba med ett helhetstänk i vår produktion vet vi att råvaror av hög kvalitet även ger restprodukter av hög kvalitet. Just därför har alla våra anläggningar ett ansvar att ta tillvara på dessa och säkerställa att de kommer till användning.

  Vi har genom våra upparbetade och starka exportförbindelser gjort det möjligt för naturligt ätbara livsmedel att nå de marknader där de efterfrågas. Vi ser också till att restprodukter från våra slakterier till stor del kan omvandlas till gödning och energi. Ibland kan de även användas som viktig komponent vid tillverkning av medicin.

  Sverige jobbar för minskat matsvinn genom nationell handlingsplan

  Sverige har en nationell handlingsplan för minskat matsvinn, "Fler gör mer”. Handlingsplanen berör hela livsmedelskedjan och omfattar på så sätt allt från produktion, producenter och handel till måltider inom vård, skola och omsorg. Dessutom lyfter den även det ansvar som restauranger men även konsumenter och myndigheter har samt vikten av fortsatt forskning och innovation.

  Målet är att handlingsplanen ska leda till att vi som land når hållbarhetsmålet i Agenda 2030 som slår fast att det globala matsvinnet per person i butik och konsumentledet ska halveras och att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan.