<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Blanketter

  Återtag ska anmälas när djuret anmäls och återtag ska lämnas tillsammans med övriga slaktdjur. Bestämmelser från Jordbruksverket kräver att mottagaren har en godkänd styckningsanläggning vid återtag av boskap. Vid återtag av helfall ska djuret ha det gröna återtagsmärket i örat och en ifylld beställningssedel som skickas in tillsammans med djuret. Om djuren är omärkta då de kommer till slakteriet sorteras de inte. Det är endast kombimärken fästa i örat som gäller.

  All betalning av slakt och eventuell styckning skall göras av leverantören som levererar djuren till anläggningen. Extra transportkostnader kan tillkomma.

  Skulle en eventuell störning uppkomma så ersätter vi köttet med ett marknadsmässigt avräkningspris. Detta gäller alla djurslag.  

  Återtag

  Vid hämtning av slaktat helfall får bruten kylkedja ej förekomma. För att få återtag utlämnad från slakteriet behövs det ett certifikat, (högst 30 månader gammalt) som beskriver vad aktuell anläggning eller verksamhet är godkänd för. Transport skall ske med kylbil som är godkänd för transport av livsmedel. Kylbilen skall kunna dockas på ett säkert sätt vid KLS utlastningsport och kräver då att kylbilens lägsta höjd är 3 meter. Undantag från detta kan ske först efter överenskommelse.

  Styckning av återtag kan endast utföras på nötdjur i Hörby och Dalsjöfors (dock ej malt kött). Om återtaget ska styckas ska det framgå tydligt i skrift i samband med leverans av djuret/djuren.

  Leverantören ansvarar för att hämta ut återtag av kött i god tid. 

  Utlämningstider för återtag

  Kalmar
  Måndag till fredag mellan klockan 9.00–14.00

  Hörby
  Måndag till fredag mellan klockan 10.00–14.00

  Dalsjöfors
  Måndag till fredag mellan klockan 10.00–14.00

  Prislista för återtag av djur hos KLS

  Storboskap

   

  Slakt

  Styckning (Hörby, Dalsjöfors)

  10,00 kr/kg

  12,00 kr/kg

  Kalv (Hörby, Dalsjöfors)

   

  Slakt

  Styckning

  13,00 kr/kg

  15,00 kr/kg

  Gris (Kalmar, Dalsjöfors)

   

  Slakt

  Styckning

  11,00 kr/kg

  11,00 kr/kg

  Lamm (Hörby, Kalmar)

   

  Slakt

  23,00 kr/kg

  Återtag av lammskinn

   

  Grundavgift

  Hanteringskostnad

  Fraktkostnad till Tranås

  65 kr/leverans+ 20 kr/skinn

  20 kr/skinn

  15 kr/skinn

  Återtag av får- och lammskinn

  Vid återtag av skinn ska får och lamm vara märkta med ett rött signalmärke för återtag av hud. Signalmärken beställs direkt av tillverkaren, exempelvis Stallmästaren www.stallmastaren.se. Kom ihåg att beställa märken i god tid.

  Skinnen kan transporteras från slakteriet till Tranås Skinnberedning www.tranas-skinn.se eller Donnia Skinn www.donniaskinn.se. En korrekt ifylld följesedel från valt skinnberederi skickas med djurtransportören vid hämtning till slakt. Följesedel finns på respektive företags hemsida.

  Om märkning eller följesedel saknas kan vi inte sortera ut dina återtagsskinn. Återtag på skinn från lamm med en slaktvikt på 10 kg eller mindre godtas ej.

  Kontakt

  Stefan Mattsson

  Administrativt stöd & SAP

  0480–70 70 37

  smat@kls.se