<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Visselblåsarsystemet kan användas både av våra anställda och av externa intressenter såsom affärspartners, leverantörer och kunder. 

  Systemet drivs av en oberoende tredje part som möjliggör anonym och konfidentiell rapportering på flera språk och är kompatibel med alla regler för skydd av personuppgifter.

  På portalen kan du hitta mer information om visselblåsarsystemet och göra en anmälan.

  Gå till Danish Crowns visselblåsarsystem

  Du kan också kopiera följande webbadress och infoga den i din webbläsare:

  https://danishcrown.whistleblowernetwork.net