<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Här kan du läsa om allmänna leveransvillkor:

  Självfaktura

  Självfaktura för dina djur utfärdas en gång per vecka. Likvid sätts in på ditt konto fyra dagar efter avslutad slaktvecka.

  Självfakturan finns att hämta i leverantörsportalen. Du får ett e-postmeddelande när en ny självfaktura är uppladdad.

  Kontakta avrakning@kls.se eller din inköpare om du har frågor.

  Godkända hangrisar avräknas med ett tillägg som räknas upp till grispris enligt notering. En provtagningskostnad på 125 kr tas ut.

  Mellangårdsavtal och integrerade betalar provtagningskostnad. Icke godkända betalas med galtpris och ingen provtagningskostnad.

  Prisavdrag Veterinäranmärkningar

  Gris

  Nöt

  Lamm

  Bölder

  125

  300

  -

  Ledinfl

  100

  200

  -

  Helkass

  2,50 kr/kg

  2,50 kr/kg

  2,50 kr/kg

  Pleurit

  20

  -

  -

  Pleurit + lever

  27

  80

  -

  Leverkass

  20

  80

  -

  Gödselhud 1

  -

  600

  -

  Gödselhud 2

  -

  1000

  -

  Gödselhud 3

  -

  2000

  -

  Dynt

  -

  -45%

  -

  Salmonella (slakt i särskild ordning)

  8,25 kr/kg

  8,25 kr/kg

  8,25 kr/kg

  Paratuberkulos <200kg

  -

  11 kr/kg

  -

  Paratuberkulos >200kg

  -

  3,25 kr/kg

  -

  Paratuberkulos Får lamm

  -

  -

  15 kr/kg

  Provtagning scaltol

  -125

  -

  -

   

  Kontakt

  Monica Danielsson

  Avräkning för nöt

  0480–70 70 36

  moda@kls.se

  Anna Nesta

  Avräkning för gris

  0480–70 70 23

  annne@kls.se