<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Här kan du läsa om allmänna leveransvillkor:

Självfaktura

Självfaktura för dina djur skickas ut en gång per vecka. Likvid sätts in på ditt konto fyra vardagar efter avslutad slaktvecka.

Vi ser gärna att du tar fram din självfaktura via inloggning på portalen eller att vi skickar den via e-post till dig. Kontakta avrakning@kls.se så hjälper vi dig.  

Godkända hangrisar avräknas med ett tillägg som räknas upp till grispris enligt notering. En provtagningskostnad på 125 kr tas ut.

Mellangårdsavtal och integrerade betalar provtagningskostnad. Icke godkända betalas med galtpris och ingen provtagningskostnad.

Prisavdrag Veterinäranmärkningar

Gris

Nöt

Lamm

Bölder

125

300

-

Ledinfl

100

200

-

Helkass

2,50 kr/kg

2,50 kr/kg

2,50 kr/kg

Pleurit

20

-

-

Pleurit + lever

27

80

-

Leverkass

20

80

-

Gödselhud 1

-

600

-

Gödselhud 2

-

1000

-

Gödselhud 3

-

2000

-

Dynt

-

-45%

-

Salmonella (slakt i särskild ordning)

8,25 kr/kg

8,25 kr/kg

8,25 kr/kg

Paratuberkulos <200kg

-

11 kr/kg

-

Paratuberkulos >200kg

-

3,25 kr/kg

-

Paratuberkulos Får lamm

-

-

15 kr/kg

Provtagning scaltol

-125

-

-

 

Kontakt

Monica Danielsson

Avräkning för nöt

0480–70 70 36

MODA@klsugglarps.se

Anna Nesta

Avräkning för gris

0480–70 70 23

ANNNE@klsugglarps.se