<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  KLS har åtta produktionsanläggningar runt om i landet; Dalsjöfors, Kalmar, Hörby och Ugglarp samt fyra charkuterifabriker;  i Billesholm, Malmö, Halmstad och Göteborg. Den geografiska spridningen gör det möjligt för oss att ha en kontinuerlig och nära kontakt med våra leverantörer. Lika självklart som att våra transportörer har tillstånd och den utbildning som krävs, lika självklart är det att vi väger in djurens mående när det gäller hållbara transporter. När djuren ska slaktas hämtas de av erfarna transportörer som tillsammans med bonden ser till att lasta djuren på ett skonsamt och så stressfritt sätt som går för vidare transport.

  Våra anläggningars geografiska spridning över landet innebär även kortare transportsträckor. Det i sig har en positiv inverkan inte bara på djurens välmående utan ger oss även möjlighet att planera rutterna smart och mer miljömässigt hållbart. Detta helhetstänk omfattar även våra krav på att anlitade transportbolag själva aktivt jobbar för att minska sin miljöpåverkan. Vi är stolta över att svensk lagstiftning om transport av djur är strängare än den gemensamma för alla länder på EU-nivå.


  Ett urval av våra satsningar för mer hållbara transporter

  Lika självklart som att våra transportörer har tillstånd och den utbildning som krävs, lika självklart är det att vi väger in djurens mående när det gäller hållbara transporter.
  Fossilfritt Sverige - vi vill utmana, utveckla och förbättra oss!
  Vi är en del av initiativet Fossilfritt Sverige och arbetar tillsammans med företag, organisationer och myndigheter för att göra Sverige fritt från fossila bränslen. Detta är ett område som är mycket viktigt för oss på KLS och som vi står bakom.

  Vi har bland annat antagit “Tjänstebilsutmaningen” som innebär att vi enbart köper in eller leasar elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar från och med år 2020. Det innefattar alltså både de personbilar som används inom företaget och de bilar som våra anställda får använda privat.
  100% fossilfria drivmedel - nytt avtal för uttransporter
  Fossilfritt bränsle - en förutsättning för framtiden. Vår ambition och resa mot 100% fossilfria drivmedel har gett ett gott resultat. Vi har jobbat fram ett avtal för uttransporter där alla våra transportbolag kör på på fossilfritt bränsle.