<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Så mycket som en fjärdedel av Sveriges energianvändning idag består av transport av personer och varor inom Sverige. Transporters miljöpåverkan är en viktig fråga för KLS och ett område där vi som matföretag gör allt vi kan för att påverka och driva igenom förändringar som leder till minskade utsläpp. Miljövänliga bränslen, energieffektivisering och smarta transportslingor är alla viktiga steg. 
   
  – Det gäller att hitta de linjer och turer som är optimala för elektrifiering. De bilar vi kör nu går runt 14 mil laddade och de går i skytteltrafik, säger Christian Pedersen, Projekt- och driftsansvarig för Erikssons som är en av KLS upphandlade transportörer.  

  Han berättar om de transporter som bland annat går från KLS Dalsjöfors och som idag är helt klimatneutrala genom förnybart bränsle och smart teknik. Fordonen är specialbyggda och konverterar elektricitet till trailern som då också blir helt klimatneutral.   
   
  – Dessa fordon som vi kör för KLS blir alltså helt klimatneutrala, både i drift och nerkylning av kött och charkprodukterna. 

  Höga krav hållbarhet kräver rätt mindset

  Som åkeri ligger Eriksson långt framme och har själva gjort stora investeringar.För att maxa kapaciteten krävs en bra infrastruktur för laddning och korta laddtider krävs för att rutterna med elbil även ska vara ekonomiskt hållbara. Samtidigt kommer nästa generations ellastbilar ha bättre räckvidd och Erikssons Åkeri kommer köpa in de senaste och mest välutvecklade lastbilarna från Volvo.  

  – Att vi är långt komna räcker inte och det är inte ett alternativ att luta sig tillbaka. Att svara upp mot KLS hållbarhetskrav är ett måste för att vara med i upphandlingar. Förutom att de företag vi jobbar med ställer allt hårdare krav så är vi med i flera projekt, på nationell nivå, med aktörer från alla olika delar som krävs för att säkra mer hållbara transportkedjor. På korta sträckor blir inte laddningen något bekymmer men det som saknas idag är en tillförlitlig infrastruktur för laddning av tung trafik, säger Christian Pedersen och menar att både ansvarstagande företag och åkerier är redo och att de handlar om mindset:  
   
   – Vi vet alla att förbättringar kräver investeringar. Det går inte att räkna hem direkt i rena pengar men kostnaden för eldrift per kilometer blir lägre om man bortser från investeringskostnaderna.  

  Hållbart, säkert och genomtänkt teknik

  Utmaningarna med att transportera just mat och livsmedel är flera. Kylkedjan måste vara helt säker hela vägen och den teknik som används tillförlitlig och anpassad.  

  – Dessutom kan nattkörning och infrastrukturen i sig vara en utmaning, säger Christian Pedersen men försäkrar:  

  – Lösningen vi har på gasbilar är bra, händer något så slår systemet om så vi har både hängslen och livremmar om något strular längst vägen. Smart planering och samarbete i alla led är vad som krävs.  

  KLS Transportprojekt  

  Fossilfritt bränsle är en förutsättning för framtiden. Vår ambition mot 100% fossilfria drivmedel har gett ett gott resultat och idag har vi avtal för 100% fossilfria drivmedel för alla våra uttransporter. Vår satsning stannar inte där. Tillsammans med Danish Crown driver vi ett projekt där fokus är att optimera, effektivisera och på alla sätt jobba för hållbara transportkedjor.  

  KLS Transportprojekt innebär en omfattande datainsamling med data från alla våra befintliga transporter i Sverige. Denna data ger oss möjlighet att göra en kartläggning och analys och landa i förslag på förbättringar. I höst kommer KLS Transportprojekt att presenteras närmare.