<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Mitt i Skåne, vid Söderåsen, visar paret Henric & Marie Irbladh upp sin stora gård strax utanför Kågeröd. Förutom spannmålsproduktion rymmer den även får och lamm och att det blev just så är lite av en slump.

  – En bekant frågade om vi inte var intresserade av att köpa ett 40-tal tackor, vi sa snabbt ja och sen dess har vi prövat oss fram både gällande ras och betessätt. Lamm är känsliga djur och vi har lärt oss massor. Idag har vi en fin besättning av rasen Suffolk med duktiga och omsorgsfulla tackor som ger pigga, friska och välvuxna lamm. 

  I Sverige bedrivs lammproduktion ofta småskaligt och alltid med respekt för djurens naturliga beteende och paret Irbladhs gård är mellanstor. Med jämna mellanrum köps baggar in till de 230 tackorna som betäcks mellan augusti och oktober. Marie berättar att de försöker få till en så pass samlad lamning som det går på gården som idag får mellan 400-500 lamm årligen. 

  – Djurens hälsa och mående viktigast av allt! Vi ger djuren ensilage, krossat korn och rapsmjöl. Jag har märkt hur viktigt det är att lammens foder är riktigt finhackat. De är bara då de verkligen äter upp allt och växer bra. I kroppsformen ska lamm faktiskt vara lite som en julgris med breda bogar och runda över ryggen, berättar Marie och visar hur de med fodervagn jobbar med fri tillgång till foder där största delen odlas av dem själva.  

  På gårdsnivå är hållbarhetstänk för Marie Ihrblad inte nödvändigtvis detsamma som investeringar i ny teknik och att bygga nytt.

  – Det handlar även om att bevara, tänka smart och utveckla utifrån befintliga förutsättningar, säger hon och visar stallbyggnaden från 60-talet som har renoverats när och där det varit nödvändigt och där moderna lösningar har integrerats för att spara arbetstid.

  – Att arbeta med lamm kräver en viss uthållighet, anpassningsförmåga och djurkunskap men framförallt ett stort intresse för att lära sig. Att bedriva uppfödning ska vara hållbart och säkert även ekonomiskt, och vi behöver bli fler lammbönder! 

   

  Svensk lammproduktion - hållbart och med hög efterfrågan 

  • Får ger förutom ett smakrikt kött, utan också ull och skinn.

  • Svenska får är viktiga för att uppfylla ”Ett rikt odlingslandskap” som bland annat innefattar att befintliga ängs och betesmarker ska skötas på ett sätt som bevarar deras värden.

  • I Sverige skulle vi behöva öka antalet får och lamm för att bli mer självförsörjande på lammkött och för att bli mindre sårbara och beroende av importerad mat. Idag är det endast ungefär 30 procent av det lammkött vi äter svenskt. Läs gärna “Tillsammans kan vi säkra maten” - ett branschgemensamt initiativ.

  • Svensk lammproduktion skapar arbetstillfällen på landsbygden – inte enbart inom produktionen utan även inom förädling och turism. 

  Källa: Svenskt Kött och Svenska Fåravelsförbundet