<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som företräder de svenska slakterierna i avels- och branschfrågor. Bolagets ägs av de åtta största slakterierna i Sverige, varav KLS är ett. Viktor Tornberg som är CEO för KLS är ordförande i Svenska Köttföretagen.

  – Med den nya seminstationen i Hållsta satsar slakten och produktionen tillsammans för den svenska grisproduktionen, säger Viktor Tornberg. En investering i denna storleksklass har inte gjorts tidigare av företaget och hade inte varit möjligt om vi inte gemensamt med den svenska handeln tror på en fortsatt efterfrågan av svenskt griskött.

  Seminstationen i Hållsta har en lång historia av seminverksamhet inom grisproduktion. Den nya seminstationen kommer att bli en betydande uppgradering med modern teknik och förbättrad arbetsmiljö för personalen. Anläggningen kommer att bli skräddarsydd för hög djurvälfärd och högsta möjliga biosäkerhet, samtidigt som den ska kunna producera fler semindoser från de bästa galtarna.

  I november 2023 togs det formella byggbeslutet, och i slutet av april 2024 sätter arbetet med bygget i gång. Anläggningen ska invigas hösten 2025, och beräknas vara i full drift 2026.

   

  På bilden från vänster: Pär Holm, seminstationschef, Viktor Tornberg, Ordförande Svenska Köttföretagen samt CEO KLS, Johan Eriksson, ordförande Sveriges Grisproducenter, Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen, Anders Drottja, regeringskansliet och Jari Pustinen, kommunalråd Eskilstuna.

  En investering i denna storleksklass hade inte varit möjlig om vi inte gemensamt med den svenska handeln tror på en fortsatt efterfrågan av svenskt griskött.