<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  KLS är delägare i Svensk köttrasprövning, via branschorganisationen Svenska Köttföretagen, och Viktor Pålsson Östlund, som är inköpschef för nöt på KLS, har en plats i styrelsen.

  Köttrasprövningen individprövar köttrastjurar för att få fram avelsdjur som kan bidra till ett ännu bättre framtida djurmaterial i den svenska nötköttsproduktionen.

  De bästa av de bästa

  – Köttrasprövningen är navet i hela Sveriges köttproduktion, menar Viktor Pålsson Östlund. Här testas landets allra bästa blivande avelstjurar mot varandra, och det är här utvecklingen tar sin fart. Av de 180 tjurarna som sätts in, är det bara de 100 bästa som kommer ut på marknaden. Det är ett väldigt hårt urval.

  På Gunnarps prövningsstation utanför Hörby i Skåne prövas tjurar av raserna Charolais, Hereford, Limousin, Simmental och Angus. Uppfödarna anmäler sina bästa tjurkalvar, som får flytta in på prövningsstationen från augusti till mars.

  Där går de ca 180 tjurarna lösa i stora boxar, med fri tillgång till ett fullfoder bestående av vallensilage, kraftfoder och mineraler. Här prövas tjurarna regelbundet fram till februari, då de bästa avelstjurarna inom respektive ras utses.

  Individprövas på olika egenskaper

  Tjurarna mäts, kontrolleras och prövas på ett antal olika egenskaper. I slutet av prövningsperioden tilldelas de ett tillväxttal (T-tal) och ett prövningstal (P-tal), som ligger till grund för rangeringen och intressepriset på auktionen där tjurarna sedan säljs.

  – De bästa tjurarna hamnar framför allt i avelsbesättningar, som i sin tur säljer avkommor till bruksbesättningar i hela landet, förklarar Viktor Pålsson Östlund. Därmed får avelsframstegen fart och bidrar till ökad produktion och ökad lönsamhet inom svensk nötköttsproduktion.

  För KLS är det viktigt med högproducerande och lönsamma nötköttsföretag för att vi ska ha så god tillgång på djur som möjligt.

  Varje år tas det också ut ett mindre antal tjurar till semin från köttrasprövningen. Seminen används främst till mjölkkobesättningar.

  – Köttrassemin är ett effektivt sätt att öka produktionen på avkommorna även på mjölksidan.

  Prövningsdag och auktion

  I mars är det visningssdag för tjurarna på Gunnarps prövningsstation. Då får intresserade köpare en chans att titta på tjurarna på plats inför att de säljs på auktionen.

  För Pär och Marina Björneman, som driver Björnahult Simmental med ca 35 kalvande kor, är köttrasprövningen en viktig del av deras verksamhet.

  – Vi både prövar och köper tjurar på auktionen. 2023 sålde vi tre tjurar och köpte en. Här får vi bokstavligt talat mäta våra muskler med de bästa tjurarna inom rasen från övriga avelsuppfödare. I år blev vår tjur 587 Fraggel av Björnahult, bäst prövad tjur i Simmentalrasen. Det är också en fördel i vår egen avelsverksamhet att köpa en bra prövad tjur.

  Vill du veta mer om köttrasprövningen kan du läsa mer på Svensk Köttrasprövning.