<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Praktiska utbildningar, lärorika seminarier och samtal, maskindemonstrationer, guidade visningar av växtodling och hundratals utställare. Helt enkelt - en jordnära och upplevelserik mässa som samlar många! Som Sveriges största fältmässa lockar Borgeby Fältdagar tusentals besökare årligen. Två inställda år på grund av pandemin gör årets mässa, den 29–30 juni, extra efterlängtad. Just tidpunkten är en av fältdagarnas framgångsfaktorer menar Per-Olof:

  – De ligger rätt i tid på året, mitt emellan skördarna och dessutom lite semestertid för en del lantbrukare som åker till mässan som en familjeutflykt. 

  Med årets tema “Vall och grovfoder” vill Borgeby Fältdagar i år nå ut och engagera både deltidslantbrukare med några enstaka hektar vall och grovfoder i sin växtodling, till djurbönder och stora maskinstationer.

  Förutsättningen för svenskt lantbruk och självförsörjning - högaktuella frågor   

  Hur kommer dagens utmaningar att påverka framtidens lantbruk? På vilket sätt kan kostnadsökningar kompenseras? Hur säkrar vi den svenska självförsörjningsgraden? KLS, som jobbar för att säkra tillgången till svenskt kött, tror att många samtal på årets fältdagar kommer kretsa kring förutsättningarna för svenskt lantbruk. KLS kommer i sin monter ha medarbetare från både gris, nöt och lamm på plats. Att frågorna är högaktuella och att det är valår präglar årets program där partiledare eller partirepresentanter från Sveriges riksdagspartier kommer finnas på plats för politiska kvartssamtal.

  – Vi vet att många av våra egna leverantörer, inte minst grisbönder, funderar och försöker hitta lösningar för dagens utmaningar med ökade kostnader. Våra inköpare är engagerade och ser fram emot samtal och kunskapsutbyte! Både med befintliga leverantörer men även att möta nya kontakter - det är tillsammans vi kan säkra tillgången till svenskt kött. 

  För mer information kring mässan besök gärna, Lantbruksmässan i fält - Borgeby Fältdagar (borgebyfaltdagar.se).

   

  Du hittar oss i monter S159!