<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Kristina Jonsson, ansvarig för kvalitets- och miljöavdelningen på KLS, har jobbat inom livsmedelsindustrin under hela sitt yrkesliv. Hon har även jobbat nära produktionen och har stor praktisk erfarenhet genom sin tidigare roll som ansvarig för flera anläggningar inom Ugglarps Slakteri. Idag jobbar Kristina och resten av kvalitets- & miljöteamet med målsättningen att hela tiden ligga steget före och att jobba proaktivt.

  – Det är ett stort ansvar att vara matföretag och jag vill verkligen bidra till att alla vi som jobbar inom KLS känner så. Vi ska hitta eventuella avvikelser själva och att vi hela tiden jobbar för att förbättra oss. Som avdelning är vi en stödfunktion som både ska vara lyhörd och samtidigt ha ett konsekvenstänk som sträcker sig flera steg framåt, berättar Kristina som hela tiden har trygga slutkonsumenter i fokus. 

  – Det handlar om att vi alla ska kunna äta god, säker och trygg mat. Lagstiftningen blir bara tuffare och tuffare. Jag brukar tänka att vi alltid ska fokusera på det som ger störst effekt och där vi har vår affär och kund i centrum. Med många olika anläggningar handlar det om att vara pragmatisk och se till givna förutsättningar när vi gör förbättringar.

  Lagar, regler och andra krav är både tydliga och många inom livsmedelsbranschen. Kristina menar att det i sig kräver ett proaktivt arbete och att man som företag inom livsmedelsbranschen måste ligga steget före. 

  – Att vara ytterst ansvarig för kvalitet är verkligen inte en one-man-show. Vi som avdelning ska såklart styra och hålla ihop allt samt lära ut rätt tänk. Jag tycker det är viktigt att vara pedagogisk och få med sig medarbetare på alla olika roller och nivåer. För arbetar du med mat är det viktigt att du känner ett ansvar. Det gäller oavsett vilken roll du har. Alla som jobbar med KLS mat och produkter är ambassadörer för den kvalitet som KLS står för.

  – Det är ett stort ansvar att vara matföretag och jag vill verkligen bidra till att alla vi som jobbar inom KLS känner så.

  Kristina - ansvarig för kvalitets- och miljöavdelningen på KLS

  KLS säkrar kvalitet i alla led genom rätt kompetens och arbetssätt

  Alla anläggningar på KLS är certifierade enligt en GFSI godkänd standard så som FSSC22000, IFS, BRC. KLS kvalitetsledningssystem, som finns beskrivet i en verksamhetshandbok, samlar företagets samtliga rutiner. För Kristina är det självklart att KLS är ett företag liktydigt med kvalitet i alla bemärkelser.

  – Våra produkter ska alltid präglas av rätt kvalitet med hög livsmedelssäkerhet och lagenlighet, säger hon och berättar om en stark kvalitetsavdelning där kompetensen både är hög och bred.

  På alla anläggningar finns det en kvalitets- & miljöansvarig och avdelningen stöttas även av två kvalitetsingenjörer som bland annat hjälper till i produktutveckling och kring inköp. 

  – Vi gör allt från egna kvalitetskontroller och lämnar prover för analys på en mängd olika kött- och charkprodukter till att kontrollera den dagliga rengöringens effekt genom olika former av rengöringskontroll, säger Kristina. 

  Då hon själv haft just rollen som Kvalitets- och miljöchef i 35 år inom livsmedelsbranschen vet hon hur viktigt det är att även bevaka produktsäkerheten när KLS tar fram nya produkter.

  – Det innebär till exempel att vi även utför leverantörsbedömningar och gör kvalitetsrevisioner ute hos leverantörer innan de godkänns som leverantörer. 

  När det gäller kvalitetsavdelningen arbete med eventuella reklamationer är det viktigt att få in all information från kunden.

  – Det gäller till exempel all märkning och gärna foton. Allt för att vi på bästa sätt ska kunna utreda reklamationen och återkomma med svar. Syftet är nöjdare kunder och även att våra produktionsanläggningar kan vidta korrigerande och förebyggande åtgärder om det behövs så att felet inte inträffar igen.

  Kristina återkommer till att allt kvalitetsarbete görs just med kundens bästa i sikte.

  – Vårt mål är att våra kunder ska känna sig trygga med våra produkter. För att nå dit gäller det att arbeta systematiskt efter fastställda rutiner och hela tiden arbeta med ständiga förbättringar samt att ha en effektiv organisation med hög kompetens, avslutar Kristina.