<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  En mängd olika naturtyper, en härlig variation av växter, insekter och olika slags djur. Det är faktiskt vad som krävs för att vårt ekosystem ska fungera bra och även stå pall för förändringar!

  Samspelet mellan växtodlingar och djur utgör grunden för hållbart jordbruk. Odling av vall och protein bättrar på jordens bördighet samtidigt som foder produceras till djuren och djuren förser marken med näring genom gödsel. Även betande djur är viktiga för att upprätthålla en biologiskt rik mångfald. 

  Den mat vi äter och njuter av är alltså helt beroende av ett fungerande ekosystem. Om antalet olika växter minskar, blir det mindre föda till olika insekter som då även blir färre. Blir det färre insekter som kan pollinera grödor som klöver, raps, ärtor och bönor - ja, då kan det bli mindre mat till människor.  

  Bin är därför otroligt viktiga och väl värda att uppmärksamma och värna om! 

  Vill du ha chans att vinna en andel i bikupa eller bihotell? 

  Under hela sommaren kan du tävla med Ugglarps där nya vinnare varje vecka vinner en andel i en bikupa eller i ett bihotell. 

  Tag chansen och tävla här: http://ugglarps.se/sommarmat

  Bin är därför otroligt viktiga och väl värda att uppmärksamma och värna om!