<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Vi är många som trivs bäst i öppna, lantliga landskap – och bara det är ett av flera skäl att välja svenskt kött. Visst du att djur som betar är de bästa naturvårdarna? När djur trampar, betar och gödslar fungerar vår svenska natur som den ska! 

  Sverige är ett stort land med mycket mark och vi har plats för fler djur. Det finns gott om bra betesmark och vi har dessutom bra förutsättningar för att odla det foder som behövs och här finns mycket vatten. 

  I Sverige finns det många ansvarstagande nöt-, gris och lammproducenter som genom ansvarsfull djurhållning kan leverera kött av hög kvalitet och god smak. 

  Det finns många anledningar att välja svenskt kött - här är sex av dem som den varumärkesoberoende organisationen Svenskt Kött* listar: 

  Så förläng sommaren lite till tillsammans med svenska smaker!

  Kött, miljö och klimat! 

  Spelar det någon roll vilket kött man köper? Gör det skillnad för klimatet? Är det överhuvudtaget hållbart att äta kött? Absolut! Läs mer om skillnaden på kött och kött här! 

  Upptäck KLS egna varumärken som gör det lätt att välja mat producerat i Sverige! 

   *) Svenskt Kött är en varumärkesoberoende organisation och en mötesplats för dig som vill diskutera, inspireras och lära dig mer om svenskt kött och dess mervärden. Vi berättar varför du ska välja svenskt nöt-, gris- och lammkött både när du handlar mat i butik eller äter ute. Vårt uppdrag är att se till att du känner tillit till och har förtroende för svenskt kött och svensk djuruppfödning och att ditt förstahandsval är det svenska köttet när du äter kött.

  Så förläng sommaren lite till tillsammans med svenska smaker!