<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

    Dennis Hörnquist har tackat ja till rollen som inköpschef på KLS och tar över ansvaret från 1 juli 2023. Dennis är idag chef för inköp av gris inom KLS och har en lång och gedigen erfarenhet inom branschen. En erfarenhet som sträcker sig från slakt och styck, foder samt inköp av alla tre djurslagen. Något som är viktigt för relationen i leverantörsled och gör Dennis till ett känt namn runt om i olika branschforum.

    - Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att stärka värdet på svenskt kött och se till den fina resan som vi gjort tillsammans med våra leverantörer, ja den ska fortsätta. KLS satsningar på svensk råvara känns viktigare än någonsin tidigare, och vi ser en fin efterfrågan på vårt kött från kunder och konsumenter.

     Vi gratulerar Dennis och önskar lycka till i nya rollen!