<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Varje år görs cirka 85 000 uttransporter från KLS åtta anläggningar runt om i Sverige. Från Skåne i söder till Lappland i norr, transporterna går till landets många matbutiker och lager. Det blir många mil på vägarna och att rulla på diesel är helt otänkbart enligt Fredrik Hammar, vikarierande Inköpschef på KLS. Han står bakom de transportavtal som bolaget har idag där man valt att ha 100 procent fossilfria drivmedel på alla uttransporter.

  Att arbeta som Inköpschef innebär att tänka långsiktigt och verklighetsförankrat. Och att fatta beslut för bolagets bästa. Det är något som Fredrik Hammar fått erfarna sedan han tillträdde som vikarierande Inköpschef hösten 2022. Fredrik började på KLS för cirka tre och ett halvt år sedan som Produktionsplanerare med ansvar för det förädlade sortimentet. Med tidigare erfarenheter inom logistik och som Sales coordinator trivdes han väldigt bra i sin roll men fick efter en tid möjlighet att bredda sin kunskap och förståelse genom att bli erbjuden tjänsten som vikarierande Inköpschef. Ett jobb som han tackade ja till.

  – Jag tycker att det är superkul att KLS väljer att tro på sina befintliga medarbetare i stället för att enbart söka sig utanför bolaget vid rekrytering. Att arbeta som Inköpschef är utmanande och ganska komplext men startsträckan har varit kortare än om jag hade kommit ny till företaget, berättar Fredrik som numer har ansvar för inköp av insatsvaror, allt från tjänster såsom städbolag och åkeri, till inköp av kryddor och emballage.

  Fredrik förhandlar priser och avtal till vardags. Besluten är stora och innebär ofta långsiktiga konsekvenser för affären. Inför 2023 var det dags att förhandla avtal för bolagets uttransporter. Och riktlinjerna var tydliga, KLS samtliga uttransporter ska köras på 100 procent fossilfria drivmedel. Transporterna ska alltså rulla på gas, HVO100 eller el.

  – Som ett av Sveriges största livsmedelsbolag har vi ett ansvar att ta initiativ och driva på hållbara förändringar. En fjärdedel av Sveriges energianvändning består idag av transporter av personer och varor inom Sverige. Det krävs många mil på vägarna för att rulla ut våra produkter till butik och därför har vi möjlighet att göra stor skillnad genom vårt val av drivmedel till transporterna. Fossilfritt bränsle är en förutsättning för framtiden och jag tror bara att vi sett början på elektrifierade lastbilstransporter, säger Fredrik.

  Cirka 60 000 uttransporter görs varje år av Erikssons Åkeri, en av KLS upphandlade transportörer. Än så länge rullar enbart två procent av dessa på el men det besparar miljön över 151 ton i CO2-utsläpp per år. Utmaningen är de långa sträckorna och infrastrukturen för laddning.

  – Det gäller att hitta linjer och turer som är optimala för elektrifiering. De bilar vi kör nu går runt 14 mil laddade och de går i skytteltrafik, berättar Christian Pedersen, Projekt- och driftsansvarig för Erikssons Åkeri.

  Investerar för miljön
  För att maximera kapaciteten krävs bra infrastruktur för laddning och det måste gå fort att ladda för att rutterna med elbil ska vara ekonomiskt hållbara. Erikssons ligger långt fram som åkeri och man har gjort stora investeringar för att kunna satsa på de mest välutvecklade lastbilarna. På KLS är man glad över avtalet med Erikssons Åkeri och att man svarar upp på företagets hållbarhetskrav vad gäller transporter.

  – Vi har kommit långt men att luta sig tillbaka är inte ett alternativ. Vi måste kunna möta KLS hållbarhetskrav för att vara aktuella. Förutom att de företag vi jobbar med ställer allt hårdare krav så är vi med i flera projekt, på nationell nivå, med aktörer från alla olika delar som krävs för att säkra mer hållbara transportkedjor. På korta sträckor blir inte laddningen något bekymmer men det som saknas idag är en tillförlitlig infrastruktur för laddning av tung trafik, säger Christian Pedersen och menar att både ansvarstagande företag och åkerier är redo och att de handlar om mindset: 

  – Vi vet alla att förbättringar kräver investeringar. Det går inte att räkna hem direkt i rena pengar men kostnaden för eldrift per kilometer blir lägre om man bortser från investeringskostnaderna.

  Samlastningsstation för att effektivisera transporterna
  Det krävs en genomtänkt logistik för att säkra såväl kostnadseffektiva som hållbara transportkedjor. Det gäller att hitta så effektiva slingor som möjligt och att lasta bilarna så att de inte körs halvtomma. Därför påbörjar nu KLS, men hjälp av ägarna, Danish Crown, ett projekt för att se över möjligheterna till en samlastningsstation.

  – Det finns stor potential i att ha en samlastningsstation för att minska risken att lastbilarna kör med halvfulla släp. Vi är bara i uppstarten på projektet men vi tror att detta kan effektivisera våra transporter och minska CO2-utsläppen ytterligare i och med att flera, kanske halvfulla laster, lastas om och körs vidare som en full last, berättar Fredrik.

  Transporter utgör en viktig del i värdekedjan och KLS gläds åt det täta samarbetet med upphandlade transportörer. Intresset att samverka för bättre, mer hållbara transporter är stort, och redan nu är alltså samtliga uttransporter från företaget 100 procent fossilfria. Men satsningen på hållbara transporter har bara börjat.

  – Eltransporter är rätt väg att gå. Tekniken för att vi enbart ska kunna köra på el finns inte än och därför är vi bara i början av vår resa men vägen fram är definitivt fossilfri och elektrisk, avslutar Fredrik Hammar.

  *Från Volvo Lastvagnar: Beräkningarna bygger på omfattande forskning och testning av lastbilar. Livscykelanalyser har genomförts och ligger till grund. De inkluderar materialtillverkning från utvinningen av råvarorna till tillverkningen av de delar som används både på leverantörers fabriker och vid egna produktionsanläggningar i Europa.

  Underhåll ingår också som materialåtervinning, transporter mellan anläggningar, produktion av bränsle och avgasutsläpp. I skrotningsfasen ges kredit för att undvika produktion av ny metall till nästa produkt.

   

  Vägen fram är definitivt fossilfri och elektrisk.
  Möt Christian på Erikssons Åkeri
  Lyssna in Christian som berättar om Erikssons Åkeris resa mot en elektrisk transportflotta.