<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  God tillgång till vatten, foderodling och betesmarker - Sverige har fantastiska förutsättningar för att driva ett av världens mest hållbara lantbruk där varje gård har sitt kretslopp. Betande djur håller landskapen öppna och gynnar den biologiska mångfalden. Djurens gödsel används till naturgödsel, så att man inte behöver använda konstgödsel som är en fossil produkt. Gödsel kan också användas till  biogas för att driva bussar och lastbilar eller för att skapa el och värme. Gårdens skördar förser inte bara livsmedelsindustrin med råvaror, det som inte kan bli mat kan bli djurfoder. Djuren blir inte bara till proteinrik mat, det vi inte kan äta kan användas till läkemedel, möbler, biogas och energiproduktion. På så sätt bildar alla delar ett kretslopp. Så välj svenskt kött och stötta ett av världens mest hållbara lantbruk.

  Så tar vi vara på hela djuret
  1. Eventuell gallsten från gris blir till naturläkemedel i Asien.

  2. Gallvätskan går till medicintillverkning (antibiotika) i södra Europa.

  3. Svålen går till gelatintillverkning och används bland annat i godistillverkning och sminkprodukter.
  Så tar vi vara på hela djuret
  1. Hornen från boskapen går till Danmark där de används inom smyckestillverkning.

  2. Kohudarna går till bil- och möbelindustrin. Sverige är känt för hudar med fin kvalitet. Det beror på vår goda djurhållning och att taggtråd i stort sett är utfasat i svenska betesmarker.
  Så tar vi vara på hela djuret
  1. Benen används till vidare förädling där man utvinner proteinpulver, olja och buljong.

  2. Vissa restprodukter går direkt till biogasanläggningar runt om i Sverige. Resterna blir till energi, värme och bränsle till fordon.