<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Erfarenhet och kunskapsutbyte. Kompetens och expertis. Idéer och lösningar. För att uppnå allt detta krävs samarbete och samverkan.

  Genom öppen dialog med myndigheter, leverantörer, kunder, media och våra egna medarbetare försäkrar vi oss om att ständigt höja ambitionen för vårt hållbarhetsarbete.
  Det är tillsammans vi kan bli bättre. Det är tillsammans vi säkerställer en hög innovationstakt. Det är tillsammans vi går vidare med rätt initiativ. Det kan handla om samarbeten kring allt från materialval och förpackningar, till utbildning och framtida medarbetare och att utvärdera olika produktionsmetoder och hitta vägar att öka kunskapen om svenskt kött hos våra slutkunder. Det handlar om möjlighet, lönsamhet och inte minst om att tillsammans bidra till en mer hållbar bransch där vi uppfyller krav och överträffar förväntningar.

  Det handlar om möjlighet, lönsamhet och inte minst om att tillsammans bidra till en mer hållbar bransch
  Framtidens förpackningar - framsteg och fortsatta förbättringar
  Förpackningar spelar en viktig roll gällande matsvinn, en av vår tids största utmaningar. Därför har vi även höga krav för att säkra kvalitet hela vägen hem och skydda maten så att den håller länge. Smartare förpackningar och förpackningsmaterial kan bidra till en minskning av matsvinnet.

  Våra förpackningar ska uppfylla flera olika, viktiga funktioner och krav. De ska skydda mot missfärgning, uttorkning och mikroorganismer och annat som kan påverka produkten negativt. De ska även underlätta effektiv transport och förvaring och ge utrymme för information och marknadsföring.

  Social hållbarhet - så säkrar vi rätt kompetens
  En hållbar värdekedja inkluderar ett hållbart arbetsklimat. Det är viktigt för oss att alla ska känna sig välkomna. Därför arbetar vi löpande med utbildning, integration och mångfald.

  Vår personalstyrka består av medarbetare och människor från många olika länder och då vi lär upp vår personal internt är vi som företag en del av arbetet med integration. Vi har löpande kontakt med både kommunerna och arbetsförmedling där våra anläggningar finns med syfte att få fler människor med varierande bakgrund, förutsättningar och erfarenheter i arbete.

  På våra lärlingsutbildningar får deltagarna förutom yrkeskunskap i slakt och styckning även kunskap om anatomi, djuromsorg, hygien, hållbarhet, säkerhet och livsmedelskvalitet. Genomförd utbildning med godkänt resultat kan leda till en anställning hos oss.

  Under de sju år som lärlingsutbildningen har varit i gång har 64 % av lärlingarna fått anställning på KLS. Resterande lärlingar har mottagit diplom och fått värdefull kunskap som kan leda till framtida anställningar inom livsmedelsbranschen.

  64 % av lärlingarna fått anställning på KLS.