<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>
  El, vatten och energi. Teknik och utveckling. Djurhållning, kontroller och certifikat. En hållbar matproduktion som också kännetecknas av hög kvalitet kräver en bred kompetens och ett starkt engagemang inom alla olika delar.
  En hållbar matproduktion kräver även ett helhetstänk som vrider och vänder på de olika delarna för att se den helhet som krävs för förbättringar.

  Ett urval av våra fokusområden för en mer hållbar matproduktion:

  Vatten och el - flera steg för minskad förbrukningen
  Ekonomiska besparingar och minskad miljöpåverkan – två starka incitament för att genomföra energieffektiviseringar.
  Att byta ut all belysning till ledbelysning. Att pröva ett digitaliserat system för lokalvård som kräver mindre vatten och kemikalier. Att jobba med beteendeförändringar och öka förståelse. Med utgångspunkt kring befintlig teknik och utrustning och hur vi jobbar på våra anläggningar har vi tagit olika viktiga steg. Genom att konsekvent arbeta med allt från hur vi utnyttjar värme och kyla på rätt sätt till att göra löpande kontroll av tryck och läckor i tryckluftssystem kan vi göra förbättringar. Vissa insatser kräver ekonomiska investeringar, andra investeringar i beteende och ökad kunskap. Därför jobbar vi även med att på olika sätt engagera våra medarbetare för att tillsammans, steg för steg, fortsätta minska vår totala förbrukning.

  KLS Animal Welfare position statement

  Här kan du ladda ner KLS Animal Welfare position statement, klicka här!

  Djurhållning - smart, säkert och skonsamt  

  God djurhållning är grundläggande. Att ge djuren bästa möjliga omhändertagande är en självklarhet för oss. Miljön för våra slaktdjur ska vara anpassad till djurens behov och utformad på ett sådant sätt att djuren skyddas från smärta, lidande och negativ stress. Våra medarbetare och anlitade transportörer har därför kunskap om djurens beteende och behov, är väl förtrogna med rätt handhavande, väl insatta i gällande lagar och regler och är utbildade för det arbete som de utför. Alla djur bedövas innan slakt och Livsmedelsverkets veterinärer finns alltid på plats för att kontrollera djurens allmäntillstånd. Alla levererande lantbrukare följer lagstiftningen, såväl EU:s som vår nationella och vi arbetar kontinuerligt med att samla in mer djurskyddsrelaterade data från våra leverantörer för att dokumentera och säkerställa regelefterlevnad.

  Vi verkar mot målet att minimera antalet avvikelser. Det säkrar vi genom flera steg:

  • Vi har en djuromsorgsgrupp på alla anläggningar. En utvald djuromsorgsgrupp som består av personal från KLS arbetar med djuromsorgsfrågor, transportörer, personer från länsstyrelsens avdelning för djurskyddstillsyn och officiella veterinärer från Livsmedelsverket. Vid regelbundna möten diskuteras eventuella avvikelser och åtgärdsprogram.

  • Vi gör egna kontroller utöver Livsmedelsverkets kontrollprogram. Vi gör regelbundet egna kontroller av djuren och verksamheten för att på bästa sätt snabbt kunna fånga upp, registrera och åtgärda eventuella brister.

  • Vi erbjuder rådgivning. Våra uppfödare och leverantörer erbjuds möjlighet att få rådgivning om djurhållning och genom regelbundna gårdsbesök och årliga leverantörsträffar verkar vi gemensamt mot samma mål och utbyter kunskap och erfarenheter.

  • Vi jobbar med djurägarförsäkran. Med samtliga djur som slaktas på slakteriet följer en djurägarförsäkran. Genom den garanterar djurleverantören bland annat att djuren är friska, födda och uppvuxna i Sverige enligt gällande djurskyddslagstiftning samt att de inte står under karenstid för läkemedelsbehandling.

  • Vi arbetar med Grundcertifiering Gris. Det innebär att vi enbart arbetar med grisleverantörer som uppfyller certifieringens krav på stallmiljö, djuromsorg och smittskydd. Certifieringen utförs av ett oberoende certifieringsorgan.

  Kontrollerat och certifierat - svenskt kvalitetskött kräver kunskap

  Kött från Sverige – Våra produkter bär märkningen med sigillet “Kött från Sverige”. Vår köttråvara kommer från gris, nöt och lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige och våra produkter är tillverkade och förpackade i Sverige.

  KRAV – Vi har ett stort antal KRAV-produkter som både säljs till butik och offentlig verksamhet.

  Att ge djuren bästa möjliga omhändertagande är en självklarhet för oss. Miljön för våra slaktdjur ska vara anpassad till djurens behov och utformad på ett sådant sätt att djuren skyddas från smärta, lidande och negativ stress.