<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  – Pricksäkra slaktmognadsbedömningar är en vinst både för leverantören och KLS. En större kunskap kring hur man som uppfödare kan pricka rätt kring fett, klassning, vikt är viktigt och våra utbildningar ger ett stöd för våra våra leverantörer att bli mer trygga och vi får in de djur vi önskar, säger Viktor Pålsson Östlund, inköpare och ansvarig för utbildningen där nya tillfällen planeras in under året.

   

  Som inköpare hos KLS består en del av Viktors jobb av att göra just bedömningar. Genom åren har han samlat på sig stor kunskap men medger också att det är svårt med okulära besiktningar, oavsett hur mycket man tränar. 

   

  – När man väl har förstått hur och vilka bitar man ska titta på får man såklart en känsla för det. Men det handlar mycket om att väga in miljön runt om djuren och från vilken vinkel man bedömer. Som uppfödare är det lättast att jobba metodiskt och titta på samma grupp djur på en och samma plats. Många förvånas över hur svårt det faktiskt är. Jag tycker man ska vara nöjd om man hamnar inom plus minus 30 kg, då är man duktig! 

   

  Interaktiv utbildning och kunskapsutbyte

  Att beställa slakt i rätt tid kan maximera vinsten för uppfödare, och i förlängningen även för KLS. Just därför ser Victor positivt på att samarbeta tätt och ta del av varandras erfarenheter. Upplägget för KLS utbildning börjar med ett studiebesök på slakteri för att gå igenom såväl slakt som styckning och sen vidare ut i stallet för att på plats göra uppskattningar på levande djur.

  – Vi plockar ut fyra djur som skiljer sig från varandra i
  djurkategori och storlek. Alla får vara med och gissa slaktvikt, klassning och fettklass, diskutera hur de tänker. Vi visar vilka punkter på djuret, till exempel svansroten och revbenen, som kan vara till hjälp, säger Viktor och berättar om de olika parametrar som djurets storlek, vikt och hur klassningen sätts utifrån procentuellt hur mycket musklermassa djuret har. 


  – Djur kan se lika stora ut, men väl i slakteriet kan de skilja sig åt i köttprocent. Efter de utbildningar vi har hållit har en del med större besättningar landat i att en investering i egen våg är värt det. Att skicka djur till slakt i rätt tid ger en bättre vinstmarginal.

   

  KLS vill bidra till ett starkt, levande och lönsamt svenskt lantbruk och svensk köttproduktion. Just nu planeras fler utbildningar och kurser kring bland annat slagsmognadsbedömning som köttdjursavel. 

   

   

  Att skicka djur till slakt i rätt tid ger en bättre vinstmarginal.