<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Kursen går till så att deltagarna börjar med att gå ut i stallarna och tittar på djuren, därefter får deltagarna i uppdrag att uppskatta klass, vikt och fettgrupp. Vid dagens slut jämförs deltagarna mot det faktiska slaktresultatet. Däremellan håller Gård & Djurhälsan och KLS en teoretisk genomgång om vad man ska titta på samt vad man kan göra innan man skickar djuren till slakteriet.

  Tillsammans med Gård & Djurhälsan
  Kursen är ett samarbete mellan KLS och Gård & Djurhälsan som representeras av produktionsrådgivare Anett Seeman.

   - Det är ett spännande initiativ från KLS, det finns ett stort värde i att träffas och sen kompletterar vi varandra bra under denna dag, Viktor pratar om hur man ska titta på djuren och jag går lite djupare in på hur man jobbar mot den optimala slaktkroppen, säger Anett.

  Skapa mervärde
  Syftet är att vi som branschledare ska ta ansvar för att sprida kunskap och utnyttja vår expertis. Med hjälp av utbildningar som denna så bistår vi våra leverantörer som i sin tur kan öka sin lönsamhet. Det leder till vi får en bättre konkurrenskraft för svenskt lantbruk som i sin tur leder till att vi får långsiktiga leverantörer som vågar investera.

  Viktor Pålsson, inköpare nöt på KLS, är initiativtagare till slaktmognadskursen:

   - Det har varit väldigt roligt och givande att hålla dessa kurser, vi har otroligt engagerade lantbrukare i Sverige och det är många som sitter på mycket kunskap sen tidigare, men vår förhoppning är att vi kan bidra med några extra pusselbitar.

  Det är viktigt att vi även avdramatiserar själva graderingen och hur den faktiskt går till. Genom att vi är på plats på slakteriet och visar upp hela processen tror jag verkligen att vi har lyckats med det.

  Ulric Andersson, Åsarp, Falköping, var en av deltagarna på kursen i Dalsjöfors:

   - Det är väldigt skönt att se var djuren tar vägen efter man har lämnat dem. Sen är det så nyttiga tips och tankar som presenteras. Det är även roligt att få träffa andra lantbrukare och få en chans att se produktionen inifrån.

  Christian Håkansson från Frändefors behärskade klassningen bäst och tog hem vinsten, ett praktiskt och snyggt förklädde från KLS.

   - Det har varit en givande dag, även för mig som har dikor. Det finns alltid något att lära och det är imponerande att se slakten på nära håll, man får verkligen respekt för helheten.

  Vill du veta mer?
  Kontakta din inköpare för mer information kring våra kurser eller varför inte surfa in på Gård & Djurhälsan?