<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Under våren är det bråda dagar hos många av de lantbrukare som arbetar med nöt, då föds det nämligen en stor mängd kalvar. Under flera månader får kalvarna beta och växa till sig och under hösten är det dags för uppfödaren att välja om kalvarna ska säljas vidare eller behållas för rekrytering. Bland KLS 4000 leverantörer av nöt är det många som har bruksbesättningar. Som en extra service erbjuder KLS en förmedlingstjänst som innebär att lantbrukarens kontakt på KLS hjälper till att förmedla kalvarna som ska gå till försäljning.

  - Det är många som vill förmedla sina kalvar till andra uppfödare då de själva inte har möjlighet att behålla och föda upp tjurkalvarna. Vissa behåller kvigorna för att rekrytera på dem men ibland hjälper vi till att även sälja dem. Kalvförmedlingen pågår året runt men är extra intensivt under några månader per år, oftast från augusti till slutet av oktober, berättar Ronja Lindell, som arbetar som inköpare på KLS.

  Kalvarna som ska förmedlas under tidig höst föddes tidigt i vår och har gått ute sedan dess. Det KLS inköpare tittar på när de besöker gården är att kalvarna ser friska ut och att deras storlek i förhållande till när de är födda ser bra ut.

  - Det är många lantbrukare som säljer sina kalvar direkt till någon de känner eller så lägger de ut en annons. De som har en mindre mängd kalvar kan ha lite svårare att hitta köpare. Men eftersom vi har ett stort kontaktnät med många leverantörer kan vi ofta tillgodose köparens krav. Med vår långa erfarenhet vet både säljare och köpare att vi dessutom ser till att det blir ett skäligt pris på kalvarna, säger Ronja och fortsätter:

  - Kalvförmedlingen kan ses som en bonus eller extra service för våra leverantörer. Eftersom förmedlingen oftast sker mellan våra olika leverantörer är det också en investering i vårt bolag eftersom kalvarna kommer tillbaka till oss igen när de är fullvuxna.

  Varje år förmedlar KLS inköpare ungefär 25 000 kalvar mellan bolagets leverantörer. Förutom att hitta köpare och sköta all kontakt med denna så ordnar inköparen också så att kalvarna transporteras till köparen. Går affären via KLS så betalar bolaget ut pengarna för kalvarna så snart man behandlat förmedlingsavtalet. Det innebär en stor ekonomisk trygghet för säljaren.

  Kalvförmedlingen pågår året runt men är extra intensivt under några månader per år, oftast från augusti till slutet av oktober.

  Utanför Munka Ljungby driver Kent Karlsson en gård med en mindre bruksbesättning, som han har tillsammans med vännen Björn Herrlund. I år kommer de att sälja tjurar genom KLS.

  - Det är otroligt smidigt att ta hjälp av KLS när det är dags att sälja kalvar. I stället för att annonsera tar jag bara upp telefonen och ringer Ronja. Med KLS stora kontaktnät och långa erfarenhet vet vi att våra djur kommer till ett bra ställe och att vi får ett skäligt pris för dem. Det är smidigt och tryggt och en tjänst som vi verkligen värdesätter, berättar Kent.

  Även för köparen blir det en trygghet att köpa kalvar genom KLS.

  - Varje år kontaktar vi de leverantörer som arbetar med uppfödning och brukar köpa kalvar via vår förmedling och kollar av deras behov. De anger preferenser för antal och ras och sedan ser vi till att de får friska och fina kalvar levererade inom kort. Det blir en smidig affär för både köpare och säljare. För KLS är kalvförmedlingen en mindre del av vår affär samtidigt som den säkerställer att vi har bra tillgång på djur även i framtiden, avslutar Ronja Lindell.

  För KLS är kalvförmedlingen en mindre del av vår affär samtidigt som den säkerställer att vi har bra tillgång på djur även i framtiden.