<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Vid utveckling av förpackningar av mer hållbara material vägs även förpackningens roll kring matsvinn in. Om en ny slags förpackning förkortar hållbarheten av maten den rymmer och ska skydda kommer den ej att godkännas av KLS. Matsvinn i sig är en stor miljöpåverkan och allt hänger samman. Vi jobbar för att våra förpackningar ska vara säkra, smarta och hållbara utifrån alla aspekter - en utmaning som kräver helhetssyn och djup kunskap.

  KLS - uppfyller krav och utforskar spännande, hållbara alternativ

  Den svenska regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast. Det kraftfulla åtgärdsprogrammet rymmer 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimat och miljö.

  – Som ansvarstagande matföretag med egen produktion ser vi det som självklart att aktivt jobba mot att uppfylla Sveriges handlingsplan. Det innebär även att vi tar egna initiativ. Tillsammans med våra leverantörer av material utforskar vi hela tiden möjligheter att jobba fram ännu bättre förpackningar, säger Petra Forslund, Förpackningsutvecklare hos KLS, och berättar om ett utvecklingsprojekt i uppstartsfas.

  Efter diskussioner med materialleverantör som redan gjort egna beräkningar kommer snart nästa steg att tas - en omfattande och noggrann test av ett nytt förpackningsmaterial i KLS egen produktion och egna maskiner.

  – Vi är just nu i uppstarten av att börja testa en förpackning helt och hållet tillverkad av återvinningsbart material. Det är många aspekter att ta hänsyn till men som matföretag jobbar vi på alla plan med förbättringar som leder till en mer hållbar livsmedelsproduktion.

  Danish Crown nya förpackningsstrategi - “Reduced Volumes, Increased recyclability” 

  Danish Crowns ambition är att vara en framgångsrik, ledande aktör inom hållbar köttproduktion år 2030. På livsmedelsmässan Foodexpo kommer Danish Crown att presentera sin nya förpackningsstrategi ”Reducerad volym, ökad återvinningsbarhet”, vilket återspeglar företagets engagemang att göra alla sina förpackningar återvinningsbart till 2030, samtidigt som minskad förbrukning med 30%. Som dotterbolag till Danish Crown jobbar KLS redan idag mot flera av de högt ställda målen parallellt med att följa Sveriges egna handlingsplan för plast samt driva egna initiativ och utvecklingsprojekt för hållbara förpackningar