<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  KLS har nio olika anläggningar runt om i Sverige. Den största ligger i Kalmar och är en anläggning för slakt och styckning av nöt, gris och lamm. I anläggningen produceras även förädlade livsmedelsprodukter som rimmat, grill, sous vide, soppor, risotto och grytor – de flesta under de stora kedjornas egna varumärken. På anläggningen arbetar cirka 600 medarbetare och hit sökte sig Nenad Stankovic efter sin gymnasieexamen från el-programmet. Den stora utmaningen var att KLS inte sökte elektriker. Något Nenad inte visste om när han kom på intervju. I stället fick han en plats i produktionen, på grovstyckningen för att vara exakt.

  - På KLS trodde man att jag sökt ett jobb som truckförare men de hade endast arbete i produktionen. Eftersom det var sommarlov och jag verkligen ville ha ett jobb så tackade jag ja, trots missförståndet, minns Nenad.

  Men med en mentalitet om att hela tiden vilja bli bättre och effektivare på det han gör avancerade Nenad. Det kunde vara att arbeta snabbare och slå dagsrekordet eller att han frågade om han kunde vara till hjälp på andra ställen i styckningen. Det gjorde att han efter ett tag, hoppade mellan stationerna och gjorde sig känd för att vilja testa och lära sig nytt. Det har resulterat i att han varit på många ställen och avdelningar inom produktionen. Något man såg som en fördel när det behövdes stöttning på kvalitetsavdelningen när en i teamet skulle gå på mammaledighet.

  - Det hela började med att man behövde hjälp med enklare uppgifter inom kvalitet, till exempel inom provtagningar. Efter att ha visat framfötterna och tagit på mig fler uppgifter fick jag en halvtidstjänst på avdelningen.

  Det fanns ett behov av en länk mellan produktion och kvalitet och med Nenads erfarenhet från produktion fick han möjlighet att testa de mindre avancerade uppgifterna inom kvalitetsarbetet. Efter ett år blev han erbjuden en tjänst som kvalitetssamordnare och 2022 skrev han officiellt på papperna.

  Livsmedelssäkerheten i fokus för KLS kvalitetsarbete
  - På det stora hela handlar det om att se till att vi säkerställer rutiner som gör att vi följer de lagar och regler som finns inom livsmedelsäkerhet och de standarder som vi är certifierade i. Att vi hela tiden ligger steget före och upptäcker våra egna avvikelser och förbättringspotentialer. Och att vi lär upp och involverar alla i organisationen, för kvalitetsarbetet är inget vi på avdelningen gör på egen hand utan det krävs att alla arbetar mot samma mål – att all mat från KLS håller högsta nivå, både vad gäller smak, kvalitet och säkerhet.

  När Nenad fick möjlighet att gå en utbildning i internrevision var han inte sen med att tacka ja. Interna revisioner görs för att följa upp att bolaget uppfyller kraven i våra certifieringar, implementering av våra rutiner, själv finna och korrigera avvikelser före myndighet och certifieringsorgan. De interna revisionerna görs av kvalitetsavdelningen men aldrig på den anläggningen man själv arbetar på. Det är ett proaktivt arbete för att hela tiden hitta förbättringspotentialer.

  - Det gäller att hela tiden ligga steget före och därför gör vi kontinuerligt kontroller inom olika områden. Vi utför provtagning som är lagstiftad, vi gör olika former av rengöringskontroller för att kontrollera den dagliga rengöringens effekt. Jag gör ”ordning och reda”- ronder och lämnar prover på analys på en mängd olika kött- och charkprodukter, berättar Nenad.

  - Det jag gillar bäst med mitt jobb är att ingen dag är den andra lik. Som kvalitetssamordnare kan jag en dag befinna mig ute på taket med Anticimex för att nästa dag göra temperaturkontroller eller granska etiketter.

  Många väljer att byta roll inom bolaget
  Sedan fem år tillbaka har cirka 32 procent av KLS tjänstemän bytt roll eller tjänst inom bolaget. På KLS uppmuntrar man intern rörlighet och man vill att medarbetarna ska känna att det finns många utvecklingsvägar både inom och mellan avdelningarna.

  - Att gå från sommarjobbare till samordnare inom kvalitet är ett fint kvitto på att det finns ett stort utrymme för att utvecklas inom KLS. Det gäller att visa framfötterna, vara tydlig med vad och var man vill och kämpa hårt. Ge av din tid och ta vara på varje tillfälle då du kan lära dig något nytt. Men tänk också på att allt tar sin tid. Det är kanske klyschigt men kämpar man ger det också belöning, tipsar Nenad.

  - Jag är glad över den resa jag gjort och är oroligt stolt över att få arbeta på ett bolag som KLS där matsäkerheten alltid står högst på agendan. Men mitt mål är alltid att fortsätta att växa och med den feedback-kultur som jag upplever att vi har i företaget, vågar man ta för sig och växa. Något som i alla fall är säkert är att jag vill vara kvar på KLS, avslutar Nenad Stankovic.

  Certifieringar som säkerställer trygg mat
  Kunder och konsumenter ska alltid vara trygga med den mat KLS producerar och säljer. Alla anläggningar inom bolaget är certifierade enligt en GFSI godkänd standard så som FSSC22000, IFS och BRC. På varje anläggning finns det en kvalitets- & miljöansvarig och avdelningen stöttas dessutom av två kvalitetsingenjörer som bland annat arbetar med frågor inom inköp och vid produktutveckling.

  - Att gå från sommarjobbare till samordnare inom kvalitet är ett fint kvitto på att det finns ett stort utrymme för att utvecklas inom KLS.