<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Som husdjursagronom i grunden har Kajsa Danielsson Bruhn kunskap om djurens biologi, fysiologi, näringsbehov, genetik och beteende. Kajsa har även god kunskap om de regelverk som finns för djurhållning och livsmedelsproduktion och ett starkt intresse för lantbrukssektorn generellt och matproduktion specifikt.
   
  – Jag har alltid varit intresserad av biologi och fysiologi och tycker det är intressant hur allt hänger ihop, inte minst för att vi ska kunna säkra svensk matförsörjning. Hos KLS har jag fått möjlighet att jobba med varierande uppgifter i ett företag som känns väldigt öppet och framåtlutat. Förutom att jag jobbar en del med inköp av gris får jag i min roll som djurvälfärdssamordnare verkligen möjlighet att bidra på våra produktionsanläggningar med fokus på ansvarsfull djurhållning.

  Kajsa ser sitt jobb och KLS som företag som samhällsviktigt. Hon har inte minst genom sin utbildning fått en förståelse och stark övertygelse om hur viktigt det är att säkra svensk livsmedelsförsörjning.

  – Svenska nöt-, gris och lammproducenter behövs och det svenska lantbruket ska vara både säkert och lönsamt. Den svenska djurskyddslagstiftningen är unik och ska säkerställa att djur mår både fysiskt och psykiskt bra vilket är en grundförutsättning för att vi ska kunna producera mat.

  KLS jobbar aktivt för att hela tiden säkerställa att de djur vi hanterar har det bra. Djurens välmående går faktiskt hand i hand med den mängd mat vi kan producera. För att vi som matföretag ska kunna ha en hög produktion och hög kvalitet måste vi ha friska djur som mår bra. Hög produktion möjliggörs genom hög djurvälfärd och djurhälsa - och vi vet att det dessutom är en viktig fråga för våra kunder och konsumenter. 

  Kajsa blev en del av KLS i våras och fick möjlighet att besöka nästan alla av KLS produktionsanläggningar under sin introduktion och hon ser fram emot ett fortsatt tätt samarbete, kunskapsutbyte och fler besök framöver.

  – Jag hoppas kunna vara ett stöd till alla djuromsorgsansvariga ute på våra anläggningar och kommer utöver det att ha kontakt med Livsmedelsverket och Länsstyrelsen. En stor del av min roll handlar om att följa och ta del av nya förslag och de förändringar som kan tänkas komma, säger Kajsa som ser det som sin roll att proaktivt följa debatter och diskussioner både i Sverige och utomlands i dessa frågor.

  Lagar och regelverk i all ära men det är det dagliga arbetet som är avgörande och Kajsa känner sig trygg med att KLS har erfarna medarbetare som alla har den utbildning som krävs.

  – Att jobba med livsmedelsproducerande djur är speciellt och det finns såklart mycket att tänka på och många moment där omsorg om djuren står i centrum. Våra rutiner och den erfarenhet som finns inom KLS är inte bara viktig utan avgörande. 

  Lagstiftning, ansvarsfulla uppfödare och kontroller säkrar kvalitet

  Hur man får hålla och använda djur i Sverige bestäms av Sveriges riksdag i den svenska djurskyddslagen och Jordbruksverket har en dialoggrupp för djurskyddsfrågor där berörda myndigheter, bransch- och intresseorganisationer ingår.
  Som branschledande inom svensk köttproduktion med både slakterier och chark- och förädlingsfabriker är KLS vana vid kontroller och revisioner.

  KLS jobbar transparent och vi har en bra lagstiftning i Sverige, och goda rutiner för att den efterlevs. Samarbetet mellan Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, uppfödare och produktionsanläggningarna fungerar bra.

  Det är mycket som kan påverka synen på djurskyddet men alla som jobbar ansvarsfullt med djur vet att det också finns många risker och saker att ta hänsyn till. Vi är många inom branschen som jobbar med målet att säkra tillgången till svenskt kött av god kvalitet. 

  Vatten och el, djurhållning, kontroller och certifikat - läs gärna mer om hur KLS jobbar med Hållbar matproduktion! 

  KLS letar alltid efter fler passionerade medarbetare till våra anläggningar och kontor. Är du nyfiken på vilka tjänster vi har lediga just nu? Kolla in den här sidan!

  Lediga tjänster - KLS

  – Att jobba med livsmedelsproducerande djur är speciellt och det finns såklart mycket att tänka på och många moment där omsorg om djuren står i centrum. Våra rutiner och den erfarenhet som finns inom KLS är inte bara viktig utan avgörande.