<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kursen inleds med att deltagarna börjar med att gå ut i stallarna och titta på lammen, därefter får de i uppdrag att uppskatta klass, vikt och fettgrupp. Vid dagens slut jämförs deras uppskattningar mot det faktiska slaktresultatet. Däremellan håller Gård & Djurhälsan och KLS en teoretisk genomgång om vad man ska titta på samt vad man kan göra innan man skickar lammen till slakteriet.

Så när är det egentligen dags att skicka ett djur till slakt?

Theo den Braver, produktionsrådgivare från Gård & Djurhälsan guidar deltagarna igenom teknikerna som hjälper dem att avgöra slaktmognad:

-Ni ska lära er att identifiera vad det är ni känner när ni tar på lammet. Är det muskler, hud eller fett? Det är viktigt att hålla sig till samma ställen på djuren när man känner på dem vid olika tillfällen, menar Theo. Ett tips är, att ju mer ni känner igenom era djur och tränar, desto bättre kommer ni att bli på att pricka rätt. Det handlar om rutin, som så mycket annat.

Skapa mervärde tillsammans med Gård & Djurhälsan
För KLS handlar dessa utbildningar om att man som branschledare ska ta ansvar för att sprida kunskap och utnyttja den expertis som finns tillgänglig.

- Med hjälp av utbildningar som denna så bidrar vi till att våra leverantörer kan öka sin lönsamhet. Det leder till att vi får långsiktiga leverantörer som vågar investera i sin verksamhet och produktion. Och i förlängningen ger detta naturligtvis en bättre konkurrenskraft för svenskt lantbruk, förklarar Emma Holmstedt, inköpschef lamm på KLS.

Värdefulla tips och erfarenhetsutbyte
Under teoripasset berättar Theo om de parametrar som är avgörande för att producera ett fint svenskt lamm. Han går igenom bete och grovfoder, hur man ska tänka kring utfodring under de olika livscyklerna, kring dräktighet och lamning – och mycket annat. Deltagarna är nyfikna och har många frågor. De tipsar och delar med sig av egna erfarenheter, jämför och knyter kontakter som förhoppningsvis blir långsiktiga och bidra till en lönsam produktion för deltagarna.

- Det har varit väldigt roligt och givande att hålla dessa kurser, säger Theo, vi har många engagerade lammproducenter i Sverige och det är många som sitter på mycket kunskap naturligtvis, men vår förhoppning är att vi kan bidra med några extra pusselbitar.

På plats och får se hela processen
Under besöket och utbildningen får man följa och se hela processen kring hur det går till på ett slakteri - från stallarna, till slakt, till bedömning och klassificering av djuret. 

- Det är viktigt att vi är öppna och transparenta kring hur det går till efter att vi hämtat djuren hos våra leverantörer, menar Emma. Vi vill vara tydliga med själva klassificeringen av djuren och hur den bedömningen går till och att den görs av utbildad och erfaren personal.

- Vi ser en stor efterfrågan på svenskt lamm- och fårkött och den trenden växer sig allt starkare. Vi välkomnar fler leverantörer som vill satsa långsiktigt tillsammans med oss, hälsar Emma!

Flera av deltagarna uttryckte sig positivt om dagen, att det var en bra arrangerad kurs med värdefullt upplägg som gav intressanta kunskaper. Några nämnde hur värdefullt det var att få en inblick kring hur det går till på ett slakteri – att det var lugnt och ordning och reda.

Slaktmognadsbedömning av nöt i samarbete med Skånesemin
Under juni månad arrangerades även en slaktmognadskurs i Hörby för nöt, då i samarbete med Skånesemin via Greppa Näringen. Detta var den sjätte kursen under en tvåårsperiod och samtliga kurser har varit näst intill fullsatta. Det finns med andra ord ett stort intresse för att lära sig vad det är man ska kolla på för att veta när det är rätt tid att skicka sina djur till slakt. Annika, som driver en gård tillsammans med sin sambo i Lönsboda, instämmer med deltagarna vid slaktmognadskurserna för lamm.

- Med hjälp av utbildningar som denna så bidrar vi till att våra leverantörer kan öka sin lönsamhet. Det leder till att vi får långsiktiga leverantörer som vågar investera i sin verksamhet och produktion.
- Med 110 kalvande dikor hemma på gården är vi såklart intresserade av vad som händer med våra djur efter att vi skickat iväg dem. Och det kändes väldigt skönt att få se att det går så lugnt till på slakteriet. Det här var min första slaktmognadskurs och förhoppningsvis kommer vi att bli mycket bättre på att skicka iväg våra djur vid rätt tillfälle. Inte när de är för små men inte heller när de är för stora, säger Annika.

Och det är precis detta som är tanken med slaktmognadskurserna berättar Louise Ingmarsson från Skånesemin:

- Deltagarna är ofta väldigt intresserade av att få se slakteriet för att få veta vad som händer med deras djur. Sen vill de även få hjälpmedel till att kunna bedöma sina djur hemma på gården för att veta när de får mest ut av dem, något som gynnar både lantbrukaren och slakteriet.