<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Ida & Jacob Persson som driver Gård 39, Önnestad.

– Jag tror att alla inom vår bransch vet att hållbarhet är viktigt och är ett tänk vi måste ha i hela. Vi har själva barn som dessutom är väldigt intresserade och som förhoppningsvis vill fortsätta inom denna näring, därför är det viktigt att vi har tänket framåt för nästa generation, säger Jakob.

Att lämna fulla bilar till slakt, odla eget foder, se över belysningen och satsa på återvunnet, slitstarkt material vid nybyggnation. För Jakob och Ida har olika val och förbättringar som i sin tur bidrar till en mer hållbar produktion kommit naturligt. De menar att alla inte kan göra allt och att det kan vara både gårdens läge och mängden djur som påverkar förutsättningarna. 

– Frågorna i KLS Gårdsdata handlade bland annat om foderförbrukning, i vårt fall även växtodlingsplan och växtnäringsbalans. För oss som även äger åkermark är det självklart att odla och producera eget foder, säger Jakob och berättar om gårdens vete- och kornodlingar som även torkas på ett energisnålt sätt i gårdens egna silos med hjälp av en kalluftstork.

– Vinsterna är flera och vi får koll på hela kedjan, från gödsel till foder och runt igen. Det är en trygghet att veta vad vi stoppar i våra djur, vi sparar pengar och bidrar dessutom till minskade transporter, berättar Ida.

– Som bransch gör vi vad vi kan för att hela tiden förbättra oss, inte bara för klimatet utan för plånboken och djurens välmående också.

Att tänka långsiktigt och fånga fler vinster än miljömässiga

Jakob och Ida visar det nybyggda stallet som ersätter en äldre byggnad från 90-talet som både var svår att jobba i och svår att förbättra tekniskt och ventilationsmässigt.

– Att ersätta ett gammalt stall kostar en hel, särskilt som vi passade på att inte bara bygga större utan även bättre, säger Jakob och visar ett utfodringssytem med minimalt spill, modernt fläktsystem som sparar energi och en inredning bestående av restprodukter från tillverkning av vindkraftverk. 

– Förutom att dessa glasfiberdörrar är återvunna är de lättvättade och slittåliga. Det kan löna sig att bygga dyrt och byta ut både ekonomiskt, hållbarhetsmässigt och ur andra aspekter som ger en bättre arbetsmiljö eller vistelsemiljö för djuren, berättar Jakob och lyfter typ av belysning som ett exempel:

– Att satsa på LED-belysning sparar oss upp emot 25 000 kilowattimmar per år, det ger en billigare elräkning och dessutom blev det svalare i stallen.