<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

KLS jobbar på många olika sätt för att skapa ett mer hållbart lantbruk och även att bidra till att vår svenska matförsörjning är säker. Här spelar faktiskt svenska konsumenters val - att äta svenskt nötkött, en viktig roll. 

Förutsättningar och balans - svensk nötkreatur gör gott

Våra förutsättningar för matproduktion påverkas av klimat, och den variation av den markyta som finns - vi har begränsade möjligheter till växtodling, särskilt norröver. Men däremot har vi goda förutsättningar till vallodling som gräs och klöver. Genom att idisslande djur omvandlar gräs till mat blir de en viktig del av en hållbar, svensk matproduktion. Nötdjur ger både näring och gödsel till marken och mjölk och kött till oss människor. 

 

Här är flera bra skäl att välja just svenskt nötkött. 

  • Svenska nötdjur håller våra svenska landskap öppna och bidrar till en biologisk mångfald.
  • Svenska nötdjur har tillgång till mycket betesmark.
  • Svenska nötdjur är viktiga för vår självförsörjning.
  • Svenska nötdjur äter mest gräs och klöver som är viktigt för växtföljden och dessutom fångar koldioxid.
  • Svenska nötdjur innebär en lägre klimatpåverkan än importerat kött

 

Visste du att…

…enligt Naturvårdsverket behövs fler betande djur för att klara Sveriges miljömål om biologisk mångfald? 

…i många andra länder som vi importerar kött från får djuren mer spannmål, majs och soja än våra svenska nötdjur? 

…svenskt nötkött (även gris och lamm) är fritt från antibiotika och i Sverige används aldrig hormoner i tillväxthöjande syfte?  

 

Svenska nötdjur är viktiga för vår självförsörjning.